ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานตำแหน่งนักวิชาการ สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล …

Read More »

นักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตร์ คว้ารางวัลชมเชย แข่งขันโต้เถียงปัญหาทางกฎหมายฯระดับประเทศ

ขอแสดงความยินดีกับ นายเอกสิทธิ์ เขียวคราม และนางสา …

Read More »

ประกาศ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงสถานที่แข่งขัน การแข่งขันตอบปัญหาด้านกฎหมายรัฐธรรมนูญและบทบาทหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ประกาศ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงสถานที่แข่งขัน รายชื่อ …

Read More »

หลักสูตรนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ “อนาคตนักกฎหมาย เริ่่มต้นได้ที่นี่”

หลักสูตรนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ “อน …

Read More »

กำหนดการงาน “LAW WU OPEN HOUSE : เปิดโลกวิชาการ เปิดบ้านนิติศาสตร์ วลัยลักษณ์”

กำหนดการงาน “LAW WU OPEN HOUSE : เปิดโลกวิชาการ เป …

Read More »

กำหนดการกิจกรรมสร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่างศาลรัฐธรรมนูญกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

กำหนดการ “กิจกรรมสร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง …

Read More »

การบรรยายพิเศษรายวิชา LAW-105 กฎหมายรัฐธรรมนูญ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรสันต์ เลี้ยงบุญเลิศชัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรสันต์ เลี้ยงบุญเลิศชัย (น …

Read More »

ความร่วมมือระหว่างสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ กับหลักสูตรนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ร่วมกับหลักสูตรนิติศาสตร์ มห …

Read More »

โครงการบรรยายให้ความรู้กฎหมายใกล้ตัวกับศาลแขวง และแนะแนวเส้นทางสายงานกฎหมาย

ในวันที่ 14 มีนาคม 2561 ศาลแขวงนครศรีธรรมราชร่วมกั …

Read More »