Home / วิจัยและบริการวิชาการ / โครงการฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายสำหรับประชาชนตำบลทุ่งใส”

โครงการฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายสำหรับประชาชนตำบลทุ่งใส”

กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลทุ่งใส เข้าพบรักษาการแทนคณบดีสำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เพื่อร่วมพูดคุยหารือถึงแผนงาน “โครงการฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายสำหรับประชาชนตำบลทุ่งใส” ซึ่งจะบูรณาการร่วมกับโครงการ “นิติศาสตร์สัมพันธ์ชุมชน (Social Engagement)” ซึ่งหลักสูตรนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้จัดขึ้นซึ่งนอกจากจะมีกิจกรรมการบรรยายกฎหมายให้แก่ประชาชนแล้ว ยังมีกิจกรรมให้คำปรึกษากฎหมายโดยศูนย์กฎหมายเพื่อประชาชนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ด้วย

———————————————————————————-

โครงการฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายสำหรับประชาชนตำบลทุ่งใส” จะจัดขึ้นในวันที่ 12มิถุนายน 2560 ณ ประสานสุขรีสอร์ท อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช และเป็นโครงการนำร่อง การร่วมมือด้านการบริการวิชาการระหว่างเทศบาลตำบลทุ่งใส และ หลักสูตรนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

โดยได้พูดคุยถึงทิศทาง การร่วมจัดกิจกรรมด้านกฎหมายที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนต่อไปในภายภาคหน้าอีกด้วย

Facebook Comments

About wanvimon nakha

Check Also

สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ จัด Workshop “Road to MFA เส้นทางสู่กระทรวงการต่างประเทศ”

สำนักวิชารัฐศาส …