Home / กิจกรรมนักศึกษา / ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตร์ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ Walailak University Cultural Camp

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตร์ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ Walailak University Cultural Camp

หลักสูตรรัฐศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตร์ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ Walailak University Cultural Camp ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561
– นายเมธิชัย เอียดแก้ว หลักสูตรรัฐศาสตร์
– นายฤทธิเดช ไหมจุน หลักสูตรรัฐศาสตร์

โครงการค่ายนี้กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 16-23 มิถุนายน 2561 ในหัวข้อ “Cultures without Borders” โดยขณะนี้มีนักศึกษานานาชาติกว่า 750 คนจาก 48 ประเทศใน 5 ทวีปสนใจเข้าร่วมโดยคัดเลือกเหลือเพียง 100 คน

 

 

Facebook Comments

About wanvimon nakha

Check Also

ค่ายรัฐศาสตร์สัมพันธ์ชุมชม

โครงการ “ค่ายรั …