หลักสูตรรัฐศาสตร์ มวล. ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลนักศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562

หลักสูตรรัฐศาสตร์ สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ …

Read More »

สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มวล. ร่วมจัดกิจกรรม Walailak on Stage

สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ร่วมจัดกิจกรรมสื่อ …

Read More »

หลักสูตรนิติศาสตร์ มวล. จัดกิจกรรม “คลินิกกฎหมายใกล้บ้าน”

หลักสูตรนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรร …

Read More »

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชพล ไชยพร เป็นอาจารย์พิเศษให้นิติศาสตร์ มวล.

หลักสูตรนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ไดรับเกีย …

Read More »

หลักสูตรนิติศาสตร์ มวล. นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมถวายพวงมาลาเนื่องในวันรพี 2562

” วันรพี 2562 ” เนื่องด้วยในวันที่ 7 ส …

Read More »

ศ. ดร.จรัญ มะลูลีม อาจารย์พิเศษรายวิชาการเมืองระหว่างประเทศในตะวันออกกลาง ของหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ม.วลัยลักษณ์

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศา …

Read More »

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.คณิต ณ นคร เป็นอาจารย์พิเศษให้ นิติศาสตร์ มวล.

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.คณิต ณ นคร ได้ให้เกียรติเป็นอา …

Read More »

นิติศาสตร์ มวล. จัดพิธีมอบประมวลสู่บุตรรพี ประจำปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2562 หลักสูตรนิติศาสตร์ได้จั …

Read More »

แนะนำอาจารย์ใหม่หลักสูตรรัฐศาสตร์ มวล.

หลักสูตรรัฐศาสตร์ สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ …

Read More »

ขอให้นักศึกษา รหัส 61 ประเมินผลความสำเร็จของสำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ที่ดูแลนักศึกษาให้ เก่ง ดี และมีความสุข

ขอให้นักศึกษา รหัส 61 เข้าประเมินผลความสำเร็จของหน …

Read More »