ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตสำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับบ …

Read More »

ประกาศรับสมัครพนักงานสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ หลักสูตรรัฐศาสตร์ 1 อัตรา

คุณสมบัติ – สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือป …

Read More »

รับสมัครพนักงาน ตำแหน่งอาจารย์หลักสูตรนิติศาสตร์ สาขากฎหมายเอกชนหรือกฎหมายธุรกิจ 1 อัตรา

คุณสมบัติ 1.สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท/เอกนิติศาส …

Read More »

ศ. ดร.สุรชาติ บำรุงสุข อาจารย์พิเศษรายวิชาความมั่นคงระหว่างประเทศ ของหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ม.วลัยลักษณ์

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศา …

Read More »

สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ จัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ร่วมกับมหาวิทยาลัย …

Read More »

หลักสูตรนิติศาสตร์ มวล. จัดกิจกรรมพบปะพูดคุยนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สำหรับการไปสหกิจศึกษา

ในวันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2562 ทางหลักสูตรนิติศาสต …

Read More »

นักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ ศึกษาดูงาน ณ ศาลปกครองนครศรีธรรมราช

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562 คณะนักศึกษาหลักสูตรรัฐ …

Read More »

หลักสูตรรัฐศาสตร์ มวล. จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหลักสูตรรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2562 หลักสูตรรัฐศาสตร์ สำนั …

Read More »

นักศึกษานิติศาสตร์ มวล. ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเนื่องในวันรพี ปี 2562

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตร์ มหาวิ …

Read More »

สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เข้าร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปีพุทธศักราช 2562

ศาสตราจารย์ ดร.สุรสิทธิ์ วชิรขจร รักษาการแทนคณบดีส …

Read More »